Ändringar i Lagerorganisationen

Första mars förstärker Pihls sin lagerorganisation. Linda Larsson går in som som lagerchef och Irmantas Bockus koncentrerar sig på industriservice och försäljning. Linda är idag ansvarig för Kvalitet och Miljö och kommer även i fortsättningen jobba med dessa frågor. Linda har som projektledare i VMI projekt mot GKN de sista två åren en bra överblick…