Pihls växer på transportsidan genom förvärv av anrikt Eskilstunaåkeri

Pihls mer än fördubblar sin transportkapacitet i Mälardalen genom förvärv av välkända Kent-Ove Larsson Åkeri AB. Affären omfattar både verksamhet och personal. – Förvärvet ger oss möjlighet att växa på transportsidan hos både befintliga och nya kunder. Slår satsningen väl ut kommer vi att behöva anställa fler medarbetare, säger Erik Segerstedt, vd Pihls. Pihls blir…