Formulär för visselblåsning

Läs gärna vår policy för visselblåsning innan du skickar in formuläret. Där finns bland annat information om vilka typer av ärenden som detta formulär ska användas till.

Kontaktuppgifter (frivilligt, men bra om återkoppling ska ske eller kompletteringar behövs i ärendet)