Kvalitetspolicy

Vi anser oss vara det lokalt ledande företaget inom områdena Transport, Industriservice och Lager, som vill skapa förutsättningar för en hållbar utveckling tillsammans med våra kunder, samarbetspartners samt medarbetare.
Pihls ska leverera tjänster med hög kvalitet, hålla en hög servicenivå och professionalism, god tillgänglighet och snabb inställelsetid.
Detta är faktorer som vi ständigt jobbar med för att säkerställa att vår Pihlsanda lever vidare över tid.

Hos oss innebär det att vi:

  • löpande förbättrar vårt befintliga verksamhetssystem för att hela tiden utveckla och stärka oss internt
  • utbildar och stöttar personal för att kunna utföra sina tjänster som ger mervärde för våra kunder
  • samverkar med våra kunder för att säkerställa att de tjänster vi utför får bästa resultat
  • löpande håller oss uppdaterade och jobbar med förändringar som uppkommer i lagstiftningen och andra krav