Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön på Pihls ska vara sådan att ingen som arbetar hos oss skall drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet. Vi vill att alla ska trivas och känna att de har en inverkan och kan påverka sin arbetsmiljö på sin arbetsplats. Målet är att ha personal som mår bra och trivs med att gå till jobbet.

Hos oss innebär det att vi:

  • jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet löpande i verksamheten där vi har tydlig rollfördelning/uppgiftsfördelning samt att vi årligen följer upp vårt arbete.
  • vi bevakar lagstiftningen löpande gällande nya/uppdaterade lagar och andra krav.
  • regelbundet jobbar med riskbedömningar men även vid förändringar i verksamheten, vad gäller både vår fysiska och psykosociala arbetsmiljö.
  • se till att vi har rätt kompetens på våra anställda i bolaget för att hantera dessa områden